• خدمات

 • تعداد پستتعداد پست
 • جذب فالوور واقعیجذب فالوور واقعی
 • انجام تبلیغاتانجام تبلیغات
 • درج آگهی 5 ستاره ویژه در Tintabligh.comدرج آگهی 5 ستاره ویژه در Tintabligh.com
 • حذف اسپمحذف اسپم
 • عکاسی اختصاصی ( 10 عکس )عکاسی اختصاصی ( 10 عکس )
 • پشتیبانی 7/24پشتیبانی 7/24
 • پاسخ دهی به کامنت هاپاسخ دهی به کامنت ها
 • طراحی قالب اختصاصی مطالبطراحی قالب اختصاصی مطالب
 • تحلیل رقباتحلیل رقبا
 • درج پست های مناسبتیدرج پست های مناسبتی
 • یک ماهه

 • 500.000

  تومان

 • تعداد پست50
 • جذب فالوور واقعی1000
 • انجام تبلیغاتno
 • درج آگهی 5 ستاره ویژه در Tintabligh.comبا 50% تخفیف
 • حذف اسپمno
 • عکاسی اختصاصی ( 10 عکس )no
 • پشتیبانی 7/24yes
 • پاسخ دهی به کامنت هاno
 • طراحی قالب اختصاصی مطالبyes
 • تحلیل رقباyes
 • درج پست های مناسبتیyes
 • یک ماهه ( ویژه )

 • 750.000

  تومان

 • تعداد پست50
 • جذب فالوور واقعی2000
 • انجام تبلیغاتyes
 • درج آگهی 5 ستاره ویژه در Tintabligh.comرایگان
 • حذف اسپمyes
 • عکاسی اختصاصی ( 10 عکس )yes
 • پشتیبانی 7/24yes
 • پاسخ دهی به کامنت هاyes
 • طراحی قالب اختصاصی مطالبyes
 • تحلیل رقباyes
 • درج پست های مناسبتیyes
 • دو ماهه

 • 900.000

  تومان

 • تعداد پست100
 • جذب فالوور واقعی1000
 • انجام تبلیغاتno
 • درج آگهی 5 ستاره ویژه در Tintabligh.comرایگان
 • حذف اسپمyes
 • عکاسی اختصاصی ( 10 عکس )no
 • پشتیبانی 7/24yes
 • پاسخ دهی به کامنت هاno
 • طراحی قالب اختصاصی مطالبyes
 • تحلیل رقباyes
 • درج پست های مناسبتیyes

___________________________________________________

 • مطالب در طول ماه قرار داده می شوند.
 • درخواست تعداد فالوئرها و پست های بیشتر به صورت توافقی می باشد.
 • در صورت نیاز به تعداد عکس بیشتر هزینه آن به صورت توافقی تعیین می گردد.