خمیازه کشیدن طولانی تر نشانه چیست؟

به گزارش دانشمندان، هر چه خمیازه کشیدن بزرگتر باشد فعالیت مغز را ترویج داده و موجب رشد دیگر بخش‌های آن می‌شود.

خمیازه کشیدن

به گفته “اندرو گالوپ”، روانشناس دانشگاه ایالتی نیویورک و تیم او، از روی متوسط مدت زمان خمیازه می‌توان وزن مغز و تعداد نورون‌های بیرونی آن را پیش‌بینی کرد.

از آنجا که بزرگی این پاسخ به احتمال زیاد مرتبط با درجه تغییر فیزیولوژی عصبی (نوروفیزیولوژی) می‌باشد، فرض ما بر این است که تنوع در مدت زمان خمیازه با تفاوت در زمینه‌ی عصبی مرتبط است.

با توجه به تحقیقات موجود، میانگین و واریانس مدت زمان خمیازه در پستانداران به جهت سنگین بودن وزن مغز و تعداد نورون‌های موجود بیشتر است.

گالوپ در گزارش خود می‌گوید به همین دلیل است که پستانداران نسبت به دیگر موجودات تمایل بیشتری برای کشیدن یک خمیازه‌ی طولانی دارند.

خمیازه کشیدن

گزارش مذکور حاصل نتیجه‌گیری در ۱۰۹ نمونه‌گیری مجزا از ۱۹ گونه‌ی مختلف اعم از انسان‌ها، میمون‌ها، فیل‌های آفریقایی و موش‌ها می‌باشد.

اثر خمیازه کشیدن بر روی مغز

خمیازه کشیدن

در سال ۲۰۰۷ موسسه‌ی گالوپ یک نظریه ارائه داد که می‌گفت باز کردن فک و گرفتن هوای سرد یک نوع راه‌اندازی جدید برای مغز جانداران محسوب می‌شود.

خمیازه کشیدن به سادگی با جایگزین کردن خون گرم در خون سرد از قلب و دادن حرارت به محیط بازدم باعث افزایش جریان خون در مغز می‌شود.

%d8%ae%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%b7%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%aa%d8%b1-3

تنها یک سوال است که هنوز بی پاسخ باقی مانده است: “اگر شما نسبت به شخص دیگری خمیازه طولانی‌تری بکشید به این معناست که مغز بزرگتری نسبت به دیگری دارید؟” گالوپ در پاسخ به این سوال می‌گوید: “تنها همین سوال تجربی بی پاسخ مانده است.” که با ادامه‌ی تحقیقات پاسخ داده می‌شود.

منبع: زوم تک

ثبت نظر